Categories
הבלוג שלי

חברה אינטגרלית

כדי להגיע לחיים טובים וחברה מאוזנת עלינו לדאוג קודם כל להעלאת המודעות של כל אדם  לכך, ששלום הפרט ושלום החברה תלויים זה בזה. 

בני אדם הם יצורים חברתיים הזקוקים לקשר רגשי חם וקרוב. החברה שנבנתה במאה העשרים ועד היום מבוססת על המשטר הקפיטליסטי בו קשרים בין בני אדם הם עסקיים ותחרותיים בלבד. בצורת חיים כזו חסר לאדם מקום חם, אוהב, בטוח והסביבה מורגשת כמנוכרת ועוינת. בני ברוך עושים מאמצים לממש את המלצות המקובלים הגדולים ולהוביל שינוי בקשרים בין בני אדם במטרה ליצור חברה המבוססת על אהבה, חום וערבות הדדית.

בני אדם זקוקים לקשר רגשי חם וקרוב

בימינו, גם המדע תומך בעמדה, הגורסת שכל הבעיות שלנו: בריאותיות, כלכליות, נפשיות, חברתיות מגיעות מהטבע רק כדי לקדם את כולנו לעתיד טוב יותר, אל השלב הבא באבולוציה שלנו! ברמה הגלובלית, נצטרך להגיע לשיח חברתי חדש, הכולל התחשבות ואכפתיות של כל מדינה וכל אדם ביחסו אל הטבע ואל החברה האנושית. כאשר כל בני אנוש יפעלו בצורה הכרתית עבור החברה, נוכל לקיים חיים אינטגרלים, למרות שכרגע רעיון כזה נשמע כאוטופיה שאינה ניתנת למימוש.

כדי לבנות חברה שכל חלקיה קשורים ומחוברים האחד לשני, מוטל עלינו לעבור שינוי ביחסינו זה אל זה ולבנות חברה חדשה המושתתת על יחסים ידידותיים וחמים תוך קבלת השונות של בני האדם כולם באהבה הבנה ותמיכה.  בחברה האינטגרלית, למרות שאין אדם דומה לחברו – כולם שווים!  זהו תנאי לקיומה. קבלת השונות של כל יחיד לצד הרצון המשותף לבנות חברה הבנויה על שותפות, הבנה ועזרה, ממלאים את כולנו תקווה שכאלה יהיו גם הקשרים בין המדינות ברחבי העולם. כך שבעתיד תתקיים האנושות על פני הגלובוס כולו כמדינה אחת, ללא פירוד וללא גבולות, ממש  כמשפחה אחת גדולה!

כאשר האנושות כולה תגיע לדאגה הדדית כלפי כל תושבי כדה"א ייעלמו הבעיות, המלחמות, המחלות והסבל. וזאת מפני שהאדם שהוא הברייה המפותחת ביותר על פני הכדור שלנו, יש ביכולתו להשפיע לטובה על הדומם, הצומח והחי, שיזכו אף הם לשגשוג. כך נגיע כולנו לעולם חדש בו מתקיימים יחסים טובים ומאוזנים בין בני האדם לטבע ולסביבה. יחד נבנה עולם חדש שטוב לחיות בו!