Categories
הבלוג שלי

מעל כל פשעים תכסה אהבה

"מעל כל פשעים תכסה אהבה" , "ואהבת לרעך כמוך"- סיסמאות נבובות, או קוד קוסמי מופלא? אולי פותח איזה שער, אפשרות כניסה שחסומה בפני מי שלא יודע את הסיסמה.

המשפטים הללו נשמעים לרובנו  כססמאות נבובות, ריקות מתוכן. ואכן אפשר בקלות להבין מדוע זה נתפס כך . כי איפה מוצאים את הדברים האלה בעולמנו כיום? אם כבר מוצאים את ההפך.

אממה, המצב לא קל לאף אחד. העולם בתוכינו הולך ומתפרק, הדרך אל האושר לוטה בערפל הבלתי ידוע משתלט יותר ויותר. אז אולי בכל זאת כדי לנסות להשתמש בסיסמאות  האהבה האלו שפותחות דלתות חסומות. כדי שלא נצטרך וירוסים ועוד צרות אחרות שמגיעות אלינו חדשות לבקרים

משתפת את רונית חברתי לדרך. "על כל פשעים תכסה אהבה"

"תשתדלו לא לדבר בסיסמאות" אמרה חברתי "אחרי שדנו ארוכות בנושא כי זאת היתה " (ההוראה שקיבלנו") להפיץ ולנסות לשכנע זאת בעדינות וברכות ב ר ב י ם.

בזמנו אמרתי זאת לאחת מארבע בנותי (הנוחה מביניהן), זרקתי לה את זה כמשפט מנצח "על כל פשעים תכסה אהבה"  "אימא!!!" – אמרה בתי, הרימה גבה. נסוגתי מיד, בושה כיסתה את פני.

מאז המשפט הזה מעורר בי חלחלה, כמו למשל "ואהבת לרעך כמוך", שגם על זה, בינינו, אף אחד לא באמת מסכים, מה לעשות בכל זאת לא נעים..

אחזור ל"על כל פשעים תכסה אהבה" שיכול גם להתחבר לעוד אמרה כמו למשל "קליפה קשה" משפטים וציטוטים הם "הם לחם חוקי" כי הרי אומרת דברים בשם אומרם ולכן אני רק צינור שמעביר, אפשר לקרוא לזה שליחות.

אך הפעם מתמודדת פנים אל פנים עם "על כל פשעים תכסה אהבה". על פניו לא מאמינה שאפשרי ולכן לא אומר זאת לאיש. שיגידו ששוב לא הכנתי את שעורי הבית וישימו אותי שוב בפינה.

איש חכם מאוד, מורה גדול מכריז על עצמו לא פעם שבעצם באופיו הוא איש נרגן, חסר סבלנות וממש לא חברותי. אני מקשיבה לו כבר בדבקות שנים וכמו שכבר הכרזתי לא פעם ששדריו הן לי מרגליות ושושנים "אורים ותומים". בכל זאת אחרי הרמת הגבה על כל הפשעים לכסות באהבה בכל זאת אולי שווה לנסות.

אז בואו ביחד ננסה ונראה מה יקרה???