Categories
הבלוג שלי

הוי כנרת שלי

קסם על ים כנרת, קסם של אחווה ואחדות הדעות, לב לבו של הקונצנזוס הלאומי… מעל כל הגוונים הצבעים והדתות. כולם רוצים כנרת מלאה. כולם רוצים לשתות, כולם רוצים לחיות, כולם רוצים לשחות. מה יש במים החכמים האלה שהפכו את הימה הצפונית לברומטר הרגשי הלאומי של מדינת ישראל? לכל ישראלי, בין אם הוא ערבי, יהודי, דרוזי […]

Categories
הבלוג שלי

חנוך לנער על פי דרכו

אדם נמצא במאבק קבוע בין דחפיו (יצריו) ורצונו לספקם באופן מיידי, לבין ההכרה בדרישות החברה.  הקיום האנושי מבוסס על חוק הטבע הנקרא: רצון לקבל (שמתבטא ברדיפה אחר תענוג) והצורך לברוח מייסורים (להימנע מצער וכאב).  לפי המחקר, אדם (או ילד) בעל יכולת לוותר על עונג רגעי, או לצמצם אותו – מסוגל לכך רק כשמובטח לו לזכות […]

Categories
הבלוג שלי

חברה אינטגרלית

כדי להגיע לחיים טובים וחברה מאוזנת עלינו לדאוג קודם כל להעלאת המודעות של כל אדם  לכך, ששלום הפרט ושלום החברה תלויים זה בזה.  בני אדם הם יצורים חברתיים הזקוקים לקשר רגשי חם וקרוב. החברה שנבנתה במאה העשרים ועד היום מבוססת על המשטר הקפיטליסטי בו קשרים בין בני אדם הם עסקיים ותחרותיים בלבד. בצורת חיים כזו […]

Categories
הבלוג שלי

מעל כל פשעים תכסה אהבה

"מעל כל פשעים תכסה אהבה" , "ואהבת לרעך כמוך"- סיסמאות נבובות, או קוד קוסמי מופלא? אולי פותח איזה שער, אפשרות כניסה שחסומה בפני מי שלא יודע את הסיסמה. המשפטים הללו נשמעים לרובנו  כססמאות נבובות, ריקות מתוכן. ואכן אפשר בקלות להבין מדוע זה נתפס כך . כי איפה מוצאים את הדברים האלה בעולמנו כיום? אם כבר […]